Datblygwch yrfa i’r dyfodol yma

 

 

Rydym yn chwilio am unigolion uchelgeisiol a dawnus sy’n dymuno defnyddio eu brwdfrydedd a’u hegni i’n helpu i gynorthwyo a llunio’r diwydiant adeiladu, a’n sefydliad. 

Pan fydd rhywun newydd yn ymuno â ni, rydym yn gwerthfawrogi’r pâr ffres hwnnw o lygaid – rhywun sy’n gallu cyfrannu at yr hyn sy’n gweithio’n dda ac awgrymu ffyrdd o wneud pethau’n well. Rydym yn annog dull hyderus o weithio sydd bob amser yn blaenoriaethu ein cwsmeriaid. Mae angen sgiliau ac arbenigedd gwahanol ar gyfer pob rôl, ond mae gennym ni rai pethau yn gyffredin: rydym ni’n barod i ystyried syniadau newydd, rydym yn datrys problemau, yn feddylwyr creadigol ac yn credu mewn cydweithio go iawn.

Mae’r diwydiant adeiladu yn amgylchedd amrywiol, ac rydym yn adlewyrchu hynny yn ein timau. Rydym ni eisiau’r gorau i’r sector ac eisiau’r gorau i’n pobl.

Yma yn CITB, gallwch lunio dyfodol gwerth chweil. Rydym ni am i chi fwynhau’ch gwaith a gwybod eich bod chi’n gwneud gwahaniaeth go iawn. Rydym yn credu mewn gweithio ystwyth, cydweithredu a rhagoriaeth. Gyda phencadlys newydd mewn rhanbarth sy’n tyfu gyflymaf yn y wlad, mae hwn yn gyfnod cyffrous i CITB, ac mae gennym uchelgeisiau enfawr at y dyfodol. Gobeithio y byddwch chi’n ymuno â ni ac yn rhan o’r daith.

 


 

“Diolch i chi am ein hystyried ar gyfer eich symudiad gyrfa. Mae’n adeg cyffrous i ymuno â’n sefydliad. Rydym ni’n creu ystod o rolau newydd yn dilyn cyfnod o drawsnewid digynsail ac rydym ni’n chwilio am bobl dalentog i’n helpu ni i gyflawni’n cenhadaeth a llunio diwylliant sy’n dathlu’r unigolyn. Edrychwn ymlaen yn arw at glywed gennych chi.” 

Sarah Beale, Prif Weithredwr, CITB